قوانین کار همزمان با تحصیل در کانادا چیست؟

20
چند ساعت می‌توانید کار کنید؟ زمانی که دانشجوی فول تایم هستید، یعنی دانشگاه و کالج شما باز است و شما مشغول تحصیل در کانادا هستید، می‌توانید به طور میانگین هفته‌ای ۲۰ ساعت یا ماهیانه ۸۰ ساعت کار کنید.
چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ هر کاری که شما می‌خواهید و هیچ محدودیتی برای نوع کاری که انجام می‌دهید وجود ندارد.
جهت خواندن ادامه مطلب به صفحه زیر در ویزا موندیال visamondial.com بروید.
https://www.visamondial.com/video/ویدیو-قوانین-کار-با-تحصیل-در-کانادا/