مصاحبه با اعضای گروه آریان2

623
در بخش دوم گفتگوی ویدئویی «تی وی پلاس» با اعضای آریان درباره اتفاقات پشت پرده این گروه پرسیده ایم: اعضای «آریان» که برای نخستین بار حاضر شدند در تی وی پلاس درباره اتفاقات و حاشیه های همه سالهای آریان سخن بگویند، با افشای برخی رازهای قدیمی آریان، با یک استراتژی جدید و کوبنده پای به نبرد رسانه ای با شرکت طرف قرارداد خود گذاشته اند.

صحبت هایی که برای اولین بار منتشر می شود و شنیدن و دیدن اش به بسیاری از ابهامات همه سالهای فعالیت رسمی آریان پاسخ خواهد داد.