• 164

    نشخوار فكرى چيست؟

    يكى از عواملى كه باعث بى انگيزه شدن و احساس افسردگى در افراد ميشود نشخوارهاى فكرى مى باشد. نشخوارهاى فكرى يعنى افراد دائماً در حال مرور گذشته يا نزديك زندگى خويش مى باشند. و در اين واكاوى دائماً به دنبال مقصر و يا علت ميگردند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی