تفاوت بین "I would rather" و "(I prefer (to"

146
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال‌ کننده
از این دو عبارت برای بیان ترجیحات خود استفاده می کنیم ولی خب تفاوت هایی با هم دارند
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده