شروع فاز دوم تست انسانی واکسن ایرانی کرونا زودتر از موعد تعیین شده

41
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توضیحاتی را درباره اجرای مرحله دوم و سوم تست انسانی واکسن ایرانی ارائه داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده