• 174

    مصرف خودسرانه دارو

    خودتجويزى و يا مصرف خودسرانه دارو كه در اكثر موارد جهت كنترل درد مصرف ميشود. در بعضى موارد باعث ايجاد خسارات جبران ناپذيرى ميشود كه مشكل اوليه بيمار در حاشيه قرار ميگيرد و عوارض جانبى نقش مهمترى پيدا خواهند كرد. به عنوان مثال اكثر دسته هاى مسكن ها متعلق به خانواده داروهايى هستند كه اصطلاحاً داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (ازجمله دیکلوفناک، بروفن، ایندومتاسین و...) ناميده ميشوند و در مصرف بيش از دو هفته ممكن است عوارض بسيار جدى داشته باشند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی