• 189

    اولین موسسه شتابدهی استعداد و موفقیت در ایران

    مهم ترین عواملی که میتواند در تحصیل و پیشرفت دانش آموزان تاثیر گذار باشد . داشتن برنامه ریزی در همه امور است . کودکان و نوجوانان باید بیاموزند تا چگونه تصمیمات درست را از نادرست تشخیص دهند و هر کاری را از روی اصول منطقی پیش ببرند ، تا به موفقیت دست پیدا کنند . در پل استار نیز دانش پذیران مهارت تصمیم گیری صحیح را به طرق مختلفی خواهند آموخت . 01334911 www.poulstar.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی