ویدئویی زیبا از پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبای ارومیه