جوانرود و تلاش کمپین های مردمی برای حمایت از آن

258
جوانرود سرزمین چشمه های روان سرزمین مردان سخت کوش و متفکر، سرزمین مغز های نایاب، شهری که بقیه مناطق استان با بهت و حیرت بدان نگاه میکنند. چالش کمپین بله بو ژیان جهت حمایت از شهر جوانرو
Jian1370
Jian1370 0 دنبال کننده