برج خنک کن

221
برج خنک‌کن در واقع نوعی خنک‌کننده تبخیری محسوب می‌شود که با ایجاد رطوبت زیاد در هوا سبب افزایش رطوبت نسبی و کاهش دمای هوا و در نتیجه سبب خنک‌شدن سیال آب می‌شود. کارکرد برج‌خنک‌کننده عکس عملکرد کولر‌تبخیری می‌باشد. کولرهای تبخیری با پاشش آب سبب خنک‌شدن هوا می‌شوند و برجهای خنک‌کاری با گردش هوای اشباع سبب خنکتر گشتن آب می‌شوند.جهت آشنایی با محصولات به آدرس http://dama-goostar.ir مراجعه فرمایید.