کولینگ تاور دما گستر

202
برج خنک کننده (Cooling Tower) دستگاه خنک کاری آب تا دماهای پایین به شمار می‌آید که با ایجاد ارتباط بین دو سیال( آب گرم و هوای خنک) سبب خنک تر شدن آب می شود. برج‌ خنک کاری با توجه به نوعیت سیال درگردش در دسته بندی انواع متنوعی تقسیم می‌شود که رایج ترین انواع برج خنک‌کننده عبارت اند از: کولینگ تاور آب، برج خنک کن‌ روغن و برج خنک کاری اسید.جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://dama-goostar.ir مراجعه نمایید.www.dama-goostar.ir