• طراحی و اجرای فضای سبز

    در طراحی فضای سبز ، از گیاهان به عنوان عناصر معماری می توان استفاده كرد . این عناصر ، همانند دیگر عناصری كه در طراحی به كار گرفته می شوند، از ویژگی های بصری مانند: نقطه، خط، فرم، رنگ و بافت برخوردار هستند. در ادامه به نمونه ای از کار انجام شده شرکت فنی مهندسی کهن در استان مازندران اشاره می کنیم. https://kohansazandegan.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی