جک و محاسبات نیرو هیدرولیک

10
جک هیدرولیک یا سیلندر های روغنی عملگر های خطی هیدرولیک هستند
یونیت ها یا همان پاورپک مغذی جک ها هستند
که باتوجه به نیاز طراحی میشونند
برای این که ببینیم جک هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند باید با خصوصیات آن آشنا شویم. در واقع جک یا همان سیلندر هیدرولیک دستگاهی به شکل استوانه است که داخل این جک روغن وجود دارد که یک نیرویی روغن را با فشار به یک استوانه ی بزرگ تر منتقل می کند.
هیدکالا
هیدکالا 0 دنبال کننده