• 177

    آیا شما مدیری همه کاره هستید؟

    معمولا در شرکتهایی که مدیر همه کاره در آنجا حضور دارد از ایده ها و فکرهای جدید خبری نیست... گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی