خانه ای با امضا «زاها حدید»

928
حدید در زمان حیات خود (درگذشته به سال 2016) موفق به کسب جوایز مهمی شد و در بیش از 950 پروژه در 44 کشور جهان مشارکت کرد. در سال 2008، مجله فوربز نام زاها حدید را در جایگاه شصت نهمین زن قدرتمند دنیا قرار داد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده