فرید باقری - جوغان شناسی

320
علائم و نشانه های باستانی و گنج همراه با تفسیر فرید باقری بر روی تصویر ارسالی کاربران کانال آکادمی گنج گنجگرام @ganjgram