سقف متحرک شیشه ای

202
جزئیات اجرای سقف متحرک شیشه ای چیست؟
-استفاده از شیشه لمینیت 18 الی20میل
-طراحی هرپروژه بصورت مجزا ومنحصر بفرد
-استفاده از سازه های تک شیب و دوشیب
-آب بندی بااستفاده از نوارهای آببند، شیب وگاتر
-عدم ایجاد صدای مزاحم درحین حرکت شیشه ها
تماس با کارشناسان فروش:
09907676025
02144163805
gibus
gibus 0 دنبال کننده