هيچگونه اطلاعات آماری از شيوع بيماری کرونا داده نشود!

199
IMN-ir
IMN-ir 1 دنبال‌ کننده
وزارت بهداشت دستور داده است که هيچگونه اطلاعات آماری از شيوع بيماری کرونا داده نشود
4 سال پیش
IMN-ir
IMN-ir 1 دنبال کننده