• 151

    هيچگونه اطلاعات آماری از شيوع بيماری کرونا داده نشود!

    وزارت بهداشت دستور داده است که هيچگونه اطلاعات آماری از شيوع بيماری کرونا داده نشود

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی