تیزر تبلیغاتی 2

227
تبلیغات پارتیزانی یکی از روش های تبلیغات است که به طور نامنظم و نامتعارف انجام می شود. تبلیغات پارتیزانی با نام تبلیغات چریکی هم شناخته می شود. در این فیلم 45 نمونه از تبلیغات پارتیزانی نمایش داده شده است. جهت کسب مشاوره در حوزه رسانه و تبلیغات می توانید به سایت مدیر رسانه www.modirerasaneh.com مراجعه یا با شماره 09123649949 تماس بگیرید.
modirerasaneh
modirerasaneh 0 دنبال کننده