• 492

    نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و نحوه اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در Etabs

    آموزش نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در etabs؛ محاسبه سربار معادل تیغه بندی با حل مثال و بررسی بارگذاری دیوار تیغه ای در دو حالت برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art44

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی