معرفی منبع تغذیه الکتروریفاینینگ 12 پالس تریستوری تمام کنترل 3000 آمپر 50 ولت

38
ویدیویی از معرفی منبع تغذیه الکتروریفاینینگ 12 پالس تریستوری تمام کنترل 3000 آمپر 50 ولت شرکت خزرترانسفو جهت پالایش و خالص سازی (خلوص) آنتی موآن
khazar transfo
khazar transfo 0 دنبال کننده