چرا دعایمان مستجاب نمی‌شود اما وقتی در حق فرد دیگری دعا می‌کنیم، مستجاب می‌شود؟!

1,225
https://razejazb.ir/why-do-not-our-prayers-be-respected/

سوال: چرا دعایمان مستجاب نمی شود اما وقتی در حق فرد دیگه ای دعا می کنیم، مستجاب میشه؟!
ائمه معصومین فرمودن در حق دیگران دعا کنید که دعا در حق دیگران اجابت میشه!
در آموزه‌های دینی ما مسلمانان بسیار ذکرشده در حق یکدیگر دعا کنید و همچنین ذکرشده دعای ما بیشتر از اینکه به حال آن فرد مورد دعا، سود داشته باشد در حق خودمان سودمند است؛
لذا قانون این جهان، قانون بومرنگ‌هاست:
اگر خوبی بفرستید، خوبی به شما بازمی‌گردد.
اگر بدی بدهید، بدی دریافت می‌کنید.
اگر دعای خیر و سلامتی کنید، خیر و سلامتی جذب خواهید کرد...

برای مطالعه این مقاله، بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://razejazb.ir/why-do-not-our-prayers-be-respected/
razejazbcom
razejazbcom 0 دنبال کننده