• 191

    آموزش ذخیره سنوات در حسابداری

    آموزش ذخیره سنوات در حسابداری یکی از مزایایی که کارفرما به کارگر پرداخت می کند سنوات خدمت می باشد که به نحوه ثبت و محاسبه آن در این فیلم به تفصیل اشاره شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی