بخش خبری ۲۰:۳۰ (12 اردیبهشت)

6
بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون سخنان مقام معظم رهبری و کمک مالی کمیته امداد به ایتام پرداخته است.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده