• 133

    نگاه از بالا به پایبن

    پدر و مادر نباید نگاهشان به فرزندشان از بالا به پایین باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی