دوره آموزش پرورش مرغ - پرورش مرغ بومی تخمگذار

4
118فایل کلینیک آموزشی کسب و کار
شماره تماس : 28423118 - 021 - 09120165405
درباره آموزش پرورش مرغ محلی:
آموزش پرورش مرغ محلی با بیش از 13 ساعت ویدئوبه صورت مرحله به مرحله از خرید جوجه مرغ، ایجاد شرایط مناسب برای پرورش مرغ تا پرورش مرغ های گوشتی و تخم گذار را به شما آموزش می دهد.