داغترین‌ها: #انتخابات

شرک دلیل شکست ها

142
مهم نیست تو چه هدفی داری، مهم این است که بتوانی به درستی این فرمول را بکار بگیری. نرسیدن به اهداف برای 95 درصد افراد، بخاطر شک داشتن و تردید داشتن است که به دو دلیل اصلی این موضوع اتفاق می افتد: اول- عدم ایمان به خداوند دوم – عدم ایمان به خود
dramirzadeh
dramirzadeh 0 دنبال کننده