• 8,833

    رفع بی اشتهایی بچه ها با فشار یک نقطه

    با فشار و تحریک این نقطه افزایش اشتها و میل به غذا انجام میشود.برای کسانی که دوست دارند کمی چاق تر بشوند و میل به غذا ندارند بسیار مفید است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی