رفع بی اشتهایی بچه ها با فشار یک نقطه

9,342
با فشار و تحریک این نقطه افزایش اشتها و میل به غذا انجام میشود.برای کسانی که دوست دارند کمی چاق تر بشوند و میل به غذا ندارند بسیار مفید است.
razesade
razesade 3 دنبال کننده