• 246

    کلیپ انگیزشی عبور ازترس

    صحبت های جنجالی جیم کری درمورد ترس های زندگیش... شاید فکر کنید جیمی کری با این همه جایزه و موفقیت به راحتی به اینجا رسیده! برای قبولی تضمینی دررشته های پزشکی،دندانپزشکی وداروسازی سایت مارامشاهده کنید www.jozve-darsi.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی