قابل توجه شيعيان داغ و دوآتيشه که ميگن بايد به صورت علنی مخالفين ولايت اهلبيت رو لعن و نفرين کنیم

118
قابل توجه شيعيان داغ و دوآتيشه که ميگن بايد به صورت علنی مخالفين ولايت اهلبيت رو لعن و نفرين کنیم
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده