نخستین شبیه‌سازی سه‌بعدی از نحوه شکل‌گیری یک ستاره

959
با مدل‌سازی چنین حالت‌هایی در اشکال مختلف ابرها، دانشمندان برای نخستین بار موفق شدند شکل واقعی سه‌بعدی «موسکا» را شبیه‌سازی کنند و متوجه شوند که این توده یک لایه بزرگ است که لبه‌های آن به درستی مشاهده می‌شود.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده