داغترین‌ها: #انتخابات

ابن تيميه ائمه مذاهب اربعه اهل سنت را زنديق و منافق خطاب می کرد

119
ابن تيميه ائمه مذاهب اربعه اهل سنت را زنديق و منافق خطاب می کرد
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده