• 348

    ماجرای نامه نظام پزشکی برای آموزش استفاده از کارتخوان به پزشکان

    ماجرای نامه نظام پزشکی برای آموزش استفاده از کارتخوان به پزشکان به روایت مدیر روابط عمومی نظام پزشکی


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی