• 69

    پيغمبر اهل سنت خلفا آيات الهی را از شيطان دريافت ميکرد!!!!!!العياذ بالله

    پيغمبر اهل سنت خلفا آيات الهی را از شيطان دريافت ميکرد!!!!!!العياذ بالله

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی