دستگاه تشخیص چهره با امکان شناسایی از روی عینک آفتابی و ماسک

159
اولین دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد با امکان تعریف و ثبت چهره کاربر در کمتر از 10 ثانیه و قابلیت شناسایی سریع و دقیق چهره در صورت وجود ماسک، کلاه ایمنی، عینک آفتابی و طبی . و با امکان اجبار کاربر در استفاده صحیح از ماسک برای ورود به مجموعه (کاربردی در زمان وجود ویروس همه گیر کرونا و مناسب محیط های عفونی، آزمایشگاهی، بهداشتی، تولیدی و صنعتی و...)

اطلاعات بیشتردر سایت شرکت طلوع پردیس:
☎️ 021-88312010 / 021-91079577
https://toluetech.com/ubio-x-face/