• 86

    جراحی فک

    انجام جراحی فک(بایمکس) و فیلم برای 38 روز بعد از جراحی می باشد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی