• 39

    مهمانسرا کندلوس

    گلها و گیاهان دره بلور کندلوس به خلعت نوروزی جامه سبز ورق بر تن نمودند تا به همراه مردم دل آئینه و با صفای کندلوس میزبان شما در این بهشت گمشده باشند . امروزه آوازه کندلوس از بر و بوم مازندران گذر نموده و به یکی از قطب های گردشگری ایران و جهان تبدیل گردیده . http://bonyadjahangiri.com/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی