• 59

    چگونه میتوان رفتار کاربر را در سایت تحلیل کرد؟

    از چه صفحاتی آمده اند؟ بعد از آن به کجا رفتند؟ چه واکنش هایی در سایت داشته اند؟ کدام صفحات عملکر ضعیفی داشته اند؟ و ... از طریق این ویدئو آموزشی یاد بگیرید! https://wpseason.com/courses/google-analytics/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی