چگونه میتوان رفتار کاربر را در سایت تحلیل کرد؟

122
از چه صفحاتی آمده اند؟ بعد از آن به کجا رفتند؟ چه واکنش هایی در سایت داشته اند؟ کدام صفحات عملکر ضعیفی داشته اند؟ و ... از طریق این ویدئو آموزشی یاد بگیرید!
https://wpseason.com/courses/google-analytics/
wpseasoncom
wpseasoncom 0 دنبال کننده