• 175

    انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

    داوطلبان مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می بایست نسبت به اولویت بندی رشته محل های متناسب با مجموعه امتحانی خود اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 می پردازیم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی