• 185

    بروز رسانی بورد با کیه؟ اسکرام مستر یا تیم توسعه؟ ( مدرسه اسکرام - آموزش اسکرام )

    مدرسه اسکرام ، مرجع حرفه ای آموزش اسکرام ScrumSchool.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی