با نگهی دلبرم ، کرد مرا مستِ مست/فکر کنم چشم او ،هوشبری خوانده است . معین تبریزی

392
شعر معین تبریزی در مورد رشته هوشبری
moeinevis
moeinevis 0 دنبال کننده