• 135

    12 تمرین عالی زیر بغل

    دکتر جواد افشاری: مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه/دارای مدرک مربیگری بدنسازی از کشور اسپانیا /مربی رسمی بدنسازی فدراسیون www.hamrahfit.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی