• 737

    ربات نیمه انسان برای ماموریت های نجات

    یک موسسه تحقیقات علمی در ایتالیا رباتی ساخته که قسمت بالایی آن شبیه انسان و قسمت پایین ربات مجهز به ۴ چرخ است. این ربات قرار است در ماموریت های نجات به کار گرفته شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی