خیابان دلتنگی معین تبریزی

125
شهر دلتنگی اگر تبربز را نامم رواست
بس که این شهر از خیابان های دلتنگی پر است
moeintabrizi
moeintabrizi 0 دنبال کننده