• 359

    تکنیک های اصولی فشار و تحریک نقاط بدن

    نقاطی که در طب سوزنی با سوزن تحریک میشوند را در طب فشاری باید با فشار تحریک نمود.برای این کار اگر از تکنیک های صحیح استفاده شود درمان بهتر انجام.....

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی