• 1,674

    ریشه کن کردن علف هرز باریک برگ مزرعه پیاز با علف کش فوکوس_ Focus

    فوکوس علف کشی انتخابی و سیستمیک از خانواده شیمیایی سیکلوهگزاندیون (دیم) می باشد که در آلمان ساخته شده و برای کنترل علف های هرز کشیده برگ در مزارع پیاز توصیه گردیده است. این علف کش بعد از سمپاشی از طریق شاخ و برگ علف های هرز جذب شده و به سایر اندام های گیاه انتقال یافته و با ممانعت از تولید اسیدهای چرب، مانع از رشد و نمو علف هرز شده و در نهایت باعث مرگ آن می گردد. علائم تاثیر فوکوس به صورت توقف رشد و زرد شدن برگ ها در طی چندین روز ظاهر می شود و در نهایت منجر به مرگ گیاه خواهد شد. سایت: www.ariasabz.com شماره تماس با ما : 09142973005 و 09354406776


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی