• واقعیتی تلخ در کتاب های کودک و نوجوان

    با کتاب «قصه های شب برای دختران یاغی» 100 الگو از 100 زن موفق در 100 زمینه ی مختلف را به فرزندانمان معرفی کنیم. ----------- تا بدانند که زن ها هم توانسته اند.---------- تهیه ی کتاب در سایت Ketab.cc

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی