• 440

    دانلود رایگان کتاب ept در 24 روز

    Vocabulary (واژگان) ۲۵ تست این بخش در آزمونِ زبان EPT شامل ۲۵ سوال است که به‌صورت چهارگزینه‌ای، شرکت کننده را مورد سنجش قرار می‌دهد به نحوی که فرد می‌بایست از بین گزینه‌ها گزینه‌ی صحیح را یافته و پاسخ درست را مشخص نماید.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی