• 270

    هیچ سلاحی مرگبارتر از اراده نیست!!

    هیچ سلاحی مرگبارتر از اراده نیست!! هیچگاه به قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر اینکه قوی بودن تنها گزینه باقیمانده برای شما باشد.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی