اعتماد به نفس و شکل گیری و افزایش آن

695
اعتماد به نفس مانند اسکلت درونی و روانی بدن ماست. باید با دانش این اسکلت را در کودکان خود تقویت کنیم. ما نیز که به دلیل داشتن اعتماد به نفس پایین اسکلت روانی ضعیفی داریم باید خود به دنبال راه تقویت آن باشیم.
RaheNahan
RaheNahan 0 دنبال کننده