• 628

    اعتماد به نفس و شکل گیری و افزایش آن

    اعتماد به نفس مانند اسکلت درونی و روانی بدن ماست. باید با دانش این اسکلت را در کودکان خود تقویت کنیم. ما نیز که به دلیل داشتن اعتماد به نفس پایین اسکلت روانی ضعیفی داریم باید خود به دنبال راه تقویت آن باشیم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی